การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

        นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย เอื้อเฟื้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริเวณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและชุมชน

ใส่ความเห็น