ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ 2565 ครั้งที่ 1-2565

ใส่ความเห็น