ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ 2565 ครั้งที่ 1-2565

ใส่ความเห็น