ประชาสัมพันธ์เรื่อง โครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง โครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี ๒๕๖๖
เชิญชวนประชาชนร่วมขับเคลื่อนและดำเนินโครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าสู่ระบบบำบัดรักษาเพื่อสังคมที่สงบสุขและยั่งยืน ด้วยการลงนามปฏิญาณตนผ่านระบบลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิกเหล้าผ่านช่องทาง LinK >> http://noalcohol.ddc.moph.go.th
โดยสามารถลงนามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงออกพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ใส่ความเห็น