ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (สำหรับโครงการสูบส่งน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 อันเนื่องจากภัยแล้ง ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใส่ความเห็น