พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”

ใส่ความเห็น