ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขความเสียจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทำให้ต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจร หมู่ที่ ๔

ใส่ความเห็น