ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานสระแก้ว) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใส่ความเห็น