องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ในวันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบจัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

Jul 10, 2019 by

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, Bannaporn Charoenwongsar และ เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ยุวลี วัฒนากรพงศ์, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง ชญานิช บุญทองดี, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์ และ Bannaporn Charoenwongsar, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์ และ ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช, หมวก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์ และ เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *