ในวันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบจัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, Bannaporn Charoenwongsar และ เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ยุวลี วัฒนากรพงศ์, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง ชญานิช บุญทองดี, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์ และ Bannaporn Charoenwongsar, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์ และ ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช, หมวก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์ และ เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ใส่ความเห็น