องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

วันที่19ก.ค.2562 เวลา08.30น. ท่านยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายก อบต.โคกปีบ เป็นประธานเปิดพิธีอบรมกิจกรรมแผนรณรงค์ “คัดแยกก่อนทิ้ง” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่ อบต.โคกปีบ โดยมีคุณหมอพิทักษ์ และคุณหมอพิเชษฐ์ จากสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการดูแลกำจัดขยะให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและเชื้อโรคต่างๆ ทั้งนี้ทาง อบต.โคกปีบได้มอบถังหมักขยะอินทรีย์ในครัวเรือนให้ผู้เข้าอบรมมาดำเนินการต่อที่บ้านของตัวเอง

Jul 19, 2019 by

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง ดวงฤดี เตชะสา, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *