องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบได้ดำเนินการ “ฉีดพ่นหมอกควัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2562 “

Jul 16, 2019 by

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, เมฆ, ต้นพืช, บ้าน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี รถยนต์, ต้นไม้, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เมฆ, ต้นไม้, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน, เมฆ, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เมฆ, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *