องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบได้ดำเนินการ “ฉีดพ่นหมอกควัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2562 “

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, เมฆ, ต้นพืช, บ้าน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี รถยนต์, ต้นไม้, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เมฆ, ต้นไม้, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน, เมฆ, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เมฆ, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ใส่ความเห็น