องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ และนายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ดูการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำสวนส้มโอ หมู่ที่ 2

Jul 9, 2019 by

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ประยูร เหลืองทอง และ เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, รองเท้า, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, รองเท้า, ต้นไม้, ต้นพืช, กางเกง, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ประยูร เหลืองทอง, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *