วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปส้มโอและประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชน และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในรูปแบบกลุ่ม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เวลา 08.30 น.

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Patsachol Sawangphol, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 20 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์, ศรีนวล ยิ้มเจริญ, สปอตอาฉี สุดยอด สปอตหาเสียงเลือกตั้ง, เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์ และ Patsachol Sawangphol, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง ศรีนวล ยิ้มเจริญ และ ผ.ญ. ใจดี ศรีมโหสถ, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ตราดน้ำทิพย์ ทัวร์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ ตาราง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง กาญจนา คำแสง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง ศรีนวล ยิ้มเจริญ, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง อาจารย์ ดร.ประเชิญ ตรีเนตร์ และ ยุวลี วัฒนากรพงศ์, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ยุวลี วัฒนากรพงศ์ และ เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และ ตาราง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ ตาราง

ใส่ความเห็น