วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายประยูร เหลืองทอง รองนายก อบต.โคกปีบ และนางเครือวัลย์ สมานสิริรักษ์ เลขานุการ อบต.โคกปีบร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลศรีมโหสถ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์, ประยูร เหลืองทอง และ พิเชษฐ์ คงประสาท, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง ประยูร เหลืองทอง, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และ ประยูร เหลืองทอง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และ ประยูร เหลืองทอง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และ ประยูร เหลืองทอง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เครื่องดื่ม และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์, ประยูร เหลืองทอง และ เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์
ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง สมส่วน สุวรรณบุปผา, ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และ ประยูร เหลืองทอง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 10 คน, รวมถึง ประยูร เหลืองทอง, เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์ และ Patsachol Sawangphol, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และ ประยูร เหลืองทอง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และ ประยูร เหลืองทอง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, Patsachol Sawangphol และ ประยูร เหลืองทอง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง สมส่วน สุวรรณบุปผา และ ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Patsachol Sawangphol, เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และ ประยูร เหลืองทอง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง ประยูร เหลืองทอง, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์, ประยูร เหลืองทอง และ ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 13 คน, รวมถึง Patsachol Sawangphol, ยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์, เครือวัลย์ สมานสิริรักษ์ และ ประยูร เหลืองทอง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ใส่ความเห็น