รับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีมโหสถ

ใส่ความเห็น