จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันจันทร์ ที่16มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบร่วมกับที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น