กำหนดจำนวนวันมาทำงานสายและวันลา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง กำหนดจำนวนวันมาทำงานสายและวันลา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

Scan2563-06-11_093026