ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศง2562 ครั้งที่ 1-2562