โครงการกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยทุกภาคส่วนได้แสดงพลังความสามัคคี ร่วมกันปลูกต้นไม้