สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕๖๓

ในวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้เข้าร่วมการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ