โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย “

โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย ”

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น  นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย ” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ