ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ในวันที่ 5 มกราคม 2564 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ครั้งที่ 1 /2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ใส่ความเห็น