กิจกรรมจิตอาสา ณโรงเรียนวัดสระมะเขือ

ในวันที่ 27 มกราคม 2564 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดที่โรงเรียนวัดสระมะเขือ

ใส่ความเห็น