พ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่สถานศึกษา

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองคืการบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้แก่โรงเรียน

ใส่ความเห็น