กิจกรรมเยี่ยมบ้าน โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ในัวนที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน  โซเซียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี (ศูนย์คามิลเลียนฯ) ได้ร่วมจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ ประจำปี 2564

 

 

 

ใส่ความเห็น