องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

asean

 

 

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดังนี้ – เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดไผ่งาม – เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดไผ่งาม – เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นทองอุไร ณ ถนนสายบ้านดอนไผ่ผู้ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ชะเลือด – เวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอศรีมโหสถ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมพิธี

Posted by on Jun 3, 2019 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ, ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี | 0 comments

read more