องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

asean

 

 

วันที่19ก.ค.2562 เวลา08.30น. ท่านยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายก อบต.โคกปีบ เป็นประธานเปิดพิธีอบรมกิจกรรมแผนรณรงค์ “คัดแยกก่อนทิ้ง” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่ อบต.โคกปีบ โดยมีคุณหมอพิทักษ์ และคุณหมอพิเชษฐ์ จากสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการดูแลกำจัดขยะให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและเชื้อโรคต่างๆ ทั้งนี้ทาง อบต.โคกปีบได้มอบถังหมักขยะอินทรีย์ในครัวเรือนให้ผู้เข้าอบรมมาดำเนินการต่อที่บ้านของตัวเอง

Posted by on Jul 19, 2019 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ, ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี | 0 comments

...

read more