องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

asean

 

 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

Posted by on Nov 19, 2019 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ, ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี | 0 comments

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562 ของ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ รายงานผลการปฏิบัติงาน 1Download รายงานผลการปฏิบัติงาน...

read more