องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

asean

 

 

หารือเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์/พัฒนาเมืองศรีมโหสถ และกลุ่มโบราณสถานสระมรกต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

Posted by on Dec 6, 2018 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ, ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี | 0 comments

วันนี้ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ปจ. นำทีมปราจีนบุรี ประกอบด้วย นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ นายก ทต.โคกปีบ นายก อบต.โคกปีบ นายก อบต.โคกไทย และ เลขาธิการมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้าหารือร่วมกับนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์/พัฒนาเมืองศรีมโหสถ และกลุ่มโบราณสถานสระมรกต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้ง คกก.ร่วมกรมฯ/จ.ปจ. เพื่อพิจารณาติดตามแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว จำแนกเป็น 7แผนงานคือ 1. ด้านโบราณคดี 2. ด้านบูรณะซ่อมแซม 3. ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ 4. ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5. ด้านบริการการศึกษา/ท่องเที่ยว 6. ด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ 7. ด้านบริหารจัดการพื้นที่ โดยมี คณะผู้บริหารกรมฯ และ ผอ.สน.ศิลปากรที่5 ปราจีนบุรี...

read more

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

Posted by on Dec 3, 2018 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ, ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี | 0 comments

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เดือน...

read more

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 ราย

Posted by on Nov 28, 2018 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ, ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี | 0 comments

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  นายประยูร  เหลืองทอง นายธีระ ศรีมงคล ผู้ใหญ่บ้านสระมะเขือ หมู่ที่ 1 และพนักงานส่วนตำบล   พร้อมด้วยผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ จำนวน 2 รายๆละ 20,000.- บาท (นางสาวพยอม ขยันกิจ,นางหอมจันทร์ เหล่ามา)      เป็นเงิน 40,000.-...

read more