องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

asean

 

 

ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

Posted by on Oct 1, 2018 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ | 0 comments

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ...

read more

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

Posted by on Oct 1, 2018 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ | 0 comments

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน กันยายน 2561...

read more

งบเสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑

Posted by on Sep 30, 2018 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ | 0 comments

งบเสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ งบแสดงฐานะการเงิน

read more