องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

asean

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

Posted by on Nov 30, 2016 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ | 0 comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 2.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ....

read more

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

Posted by on Nov 30, 2016 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ, จัดชื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี | 0 comments

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิากยน  2560 งบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

read more

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

Posted by on Nov 29, 2016 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ | 0 comments

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  สมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๙  สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันอังคารที่    ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ...

read more

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

Posted by on Nov 29, 2016 in กิจกรรม อบต. โคกปีบ | 0 comments

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”  ร่วมปฏิญานตนเพื่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริ์  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   วันอังคารที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๗.๓๐ น.  ณ...

read more