องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคูเมืองโบราณ ณ ซอยเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ...

Nov 15, 2018

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคูเมืองโบราณ ณ ซอยเทศบาล ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ...

Nov 8, 2018

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงาน...

อ่านเพิ่มเติม

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ...

Nov 8, 2018

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ของ อบต.โคกปีบ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ของ อบต...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก งานปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ...

Nov 7, 2018

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก งานปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ...

Nov 5, 2018

โครงการสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ณ โรงเรียนสระมะเขือ...

Nov 1, 2018

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  นายประยูร  เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  นายใกล้รุ่ง  แย้มโอศฐ ผู้อำนวยการสระมะเขือ  นายธีระ  ศรีมงคล  ผู้ใหญ่บ้านสระมะเขือ  หมู่ที่ 1  พนักงานส่วนตำบลและชาวบ้านสระมะเขือจิตอาสาทุกท่าน  ได้ร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น  ณ โรงเรียนสระมะเขือ  ...

อ่านเพิ่มเติม
Page 10 of 50« First...89101112...203040...Last »

กิจกรรม อบต. โคกปีบ

-->
-->
-->