รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2563

Scan2021-03-15_155520

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-19)

ในวันอังคาร ที่๗เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายยุทธศักดิ์ นามประสิท …
Continue reading ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-19)

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก คุณทราบหรื …
Continue reading รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี …
Continue reading รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6เดือน)(1ต.ค.62 – 31 มี.ค.63)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2 …
Continue reading รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6เดือน)(1ต.ค.62 – 31 มี.ค.63)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่3) (เดือนเม.ย.63-มิ.ย.63)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาที่ …
Continue reading แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่3) (เดือนเม.ย.63-มิ.ย.63)

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทุกๆวันอังคารของเดือน

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบล …
Continue reading กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทุกๆวันอังคารของเดือน

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี