ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ สำหรับโครงการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแส การทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 3054 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 3054 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนตามระบบ THAI QM และ TPMap พร้อมตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพ