“พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระคติธรรม” ภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ “พระคติธรรม ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือชนะใจตนเอง”

Вавада рабочее зеркало официального портала – рационально ли играть?

Игровое заведение Vavada появилось на свет в конце 2017 …
Continue reading Вавада рабочее зеркало официального портала – рационально ли играть?

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านสระมะเขือ

รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ …
Continue reading รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตรวจเยี่ยมการวางท่อ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ไตรมาส4

รายงานผลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลตามนโยบายและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ …
Continue reading รายงานผลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน ถึงเดือน กันยายน 2566)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567_

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกปีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการมุจริตของอบต.โคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน ถึงเดือน กันยายน 2566)

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีงบประมาณ 2566

นโยบาย “สุจริต โปร่งใส องค์ารบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ใสสะอาด 2567” และ “‘งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 …
Continue reading แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ทุกวันพระ ในห้วงเข้าพรรษา