องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

Jul 8, 2019

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สถานที่ โรงเรียนศรีมโหสถ โรงเรียนวัดสระมะเขือ ศูนย์คามิโลเลียน หมู่ที่ 2 เวลา 08.30 น.- 16.30 น วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สถานที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เวลา 08.30 น -16.30 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สถานที่ หมู่ที่ 3,4,5,6,8 เวลา 08.30น. – 16.30 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สถานที่ หมู่ที่ 9 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สถานที่ หมู่ที่ 7 เวลา 08.30 น. – 16.30...

อ่านเพิ่มเติม
Page 2 of 5012345...102030...Last »

กิจกรรม อบต. โคกปีบ

-->
-->
-->