รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในเขตพื้นที่ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบรณรงค์เชิญชวนวิธีการลดถุงพลา …
Continue reading รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในเขตพื้นที่ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Вавада официальный портал – доступ к ресурсу открывает разнообразные возможности

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่และร่วมรณรงค์ด้านควบคุมยาสูบ

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ(รถแบคโฮ) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนเมษายน-พ.ศ.-๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบตระหนักว่า ปัจจุบันมีการ …
Continue reading ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากเหตุวาตภัย หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๙

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ข้อควรรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560