สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 1 ใช้ของหลวง

“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายก …
Continue reading “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567

การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 10 ยืมแล้วไม่คืน…นิสัยไม่ดี ที่เพื่อนหนีห่าง

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 9 ประชาธิปไตยในโรงเรียน

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 8 ตรวจนับเงินทอน ไม่โกงแม่ค้า

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 7 ทุจริตในการสอบ ปรับตกทุกวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 6 งานกลุ่มทำคนเดียว ไม่ได้นะ!!

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 5 เงินใครหนอ ขอเอาไปใช้ก่อนได้ไหม

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 4 เพื่อนกันต้องช่วยกันทำเวร

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 3 ทุจริตเงินห้อง เท่ากับโกงเพื่อน

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 2 มาก่อนได้ก่อน มาทีหลังต้องต่อคิว

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 1 ไม่ลอกการบ้าน ไม่ Sad ตอนสอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (รอบ 12 เดือน)

บันทึกอีแพลนแนค ปี 2566 รอบ 12 เดือน

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ตอน “ภัตตาคารหรู”

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ตอน “นาฬิกาตัวท๊อป”

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ตอน “สูทพิเศษ”

สปอต – ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต ตอน “ส …
Continue reading สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ตอน “สูทพิเศษ”

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่1) พ.ศ.2567

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 & …
Continue reading แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่1) พ.ศ.2567