องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนหน้า อบต.-CP (ช่วงบริษัทโซล่าเซลล์-CP) หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี...

Jun 26, 2019

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนหน้า อบต.-CP (ช่วงบริษัทโซล่าเซลล์-CP) หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศDownload เอกสาร...

อ่านเพิ่มเติม

ศรีมโหสถ จัดมินิมาราธอน ยกระดับสุขภาพประชาชน หารายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ เผย ด้วยอำเภอศรีมโหสถกำหนดจัดงานวันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ในปีนี้จะจัดให้มีกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายผ่านคูเมืองโบราณศรีมโหสถและสวนส้มโอโคกวัด เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย จึงได้จัดโครงการศรีมโหสถมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลศรีมโหสถ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมศรีมโหสถมินิมาราธอน ครั้งที่1 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 05.30 น....

Jun 7, 2019

...

อ่านเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

Jun 7, 2019

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ของปีงบประมาณ...

อ่านเพิ่มเติม
Page 3 of 5012345...102030...Last »

กิจกรรม อบต. โคกปีบ

-->
-->
-->