องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 โทร 037-276271 || องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่ บูรณาการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง”

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562...

Apr 30, 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562...

Apr 19, 2019

กำหนดการออกฉีดวัคซีนพิษสุขบ้า วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ 23 เมษายน 2562 09.00 น. หมู่ที่ 1 บริเวณวัดสระมะเขือ   11.00 น. หมู่ 2 และหมู่ที่ 8 บริเวณหน้าบ้านนายเกษม ฉวีนิลมล   13.30 น. หมู่ที่ 3  บริเวณหน้าบ้านนายธรรมนูญ ไชยสมบูรณ์   14.00 น. หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนางสาวสมพิศ ลำนุวา   15.00 น. หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายประสิทธิ์ชัย ยะอนันต์ 24 เมษายน 2562 09.00 น. หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนางประทวน ทมไพร   10.00 น. หมู่ที่ 7 บริเวณศาลาประชาธิปไตย   13.30 น. หมู่ที่ 9 บริเวณหน้าบ้านนางสมส่วน สุวรรณบุปผา...

อ่านเพิ่มเติม
Page 4 of 50« First...23456...102030...Last »

กิจกรรม อบต. โคกปีบ

-->
-->
-->