วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายประยูร เหลืองทอง รองนายก อบต.โคกปีบ และนางเครือวัลย์ สมานสิริรักษ์ เลขานุการ อบต.โคกปีบร่วมกับชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลศรีมโหสถ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกปีบ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้พิการพร้อมมอบวัสดุในการปรับสภาพบ้านของผู้พิการให้กับเด็กชาย นราธิป งามวงษ์ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปส้มโอและประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชน และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในรูปแบบกลุ่ม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เวลา 08.30 น.

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปส้มโอและประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง ชุมชน และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในรูปแบบกลุ่ม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เวลา 08.30 น.

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชน อบต.โคกปีบ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชน อบต.โ …
Continue reading โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชน อบต.โคกปีบ

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โบราณสถานสระแก้ว สระขวัญ

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/๒๕๖2 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ และเจ้าหน้าที่… เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ในวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562) ประจำปีพุทธศักราช 2562 พิธีช่วงเช้าเวลา 08.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอศรีมโหสถและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอศรีมโหสถ พิธีช่วงเย็น เวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนศรีมโหสถ

รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม2562

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ และเจ้าหน้าที่… เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562) ประจำปีพุทธศักราช 2562 พิธีช่วงเช้าเวลา 08.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดไผ่งาม ตำบลไผชะเลือด พิธีช่วงเย็น เวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนศรีมโหสถ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดสระมะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่19ก.ค.2562 เวลา08.30น. ท่านยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายก อบต.โคกปีบ เป็นประธานเปิดพิธีอบรมกิจกรรมแผนรณรงค์ “คัดแยกก่อนทิ้ง” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่ อบต.โคกปีบ โดยมีคุณหมอพิทักษ์ และคุณหมอพิเชษฐ์ จากสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการดูแลกำจัดขยะให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและเชื้อโรคต่างๆ ทั้งนี้ทาง อบต.โคกปีบได้มอบถังหมักขยะอินทรีย์ในครัวเรือนให้ผู้เข้าอบรมมาดำเนินการต่อที่บ้านของตัวเอง