วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ และพนักงานข้ราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองม่วงขาว

รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน เมษายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ บ้านทางข้าม หมู่ที่ 5 และบ้านชำหว้า่หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปีบ นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบและนายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ออกตรวจเยื่ยมประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมพายุพัดได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทั้งนี้ท่านนายกได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทางกองชั่งรีบออกสำรวจให้การช่วยเหลือโดยด่วน

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙

คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท …
Continue reading คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.๒๕๓๙

รณรงค์ลดอุบัติเหตุททางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้รณรงค์ลดอุบัติเหตุททางถน …
Continue reading รณรงค์ลดอุบัติเหตุททางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

กำหนดการฉีดวัคซีน ประจำปี 2562

กำหนดการออกฉีดวัคซีนพิษสุขบ้า วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ …
Continue reading กำหนดการฉีดวัคซีน ประจำปี 2562

พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562

1747_1

รายงานงบทดลองและรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม2562

ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา10.00 น. เป็นต้นไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมโหสถ หัวส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเข้าพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานสระแก้ว ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน มีนาคม 2562 ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน