มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

       เวลา 13.30 น. นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบ …
Continue reading มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

        นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล …
Continue reading การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

งาน “วันผู้สูงอายุ 2565 สุขสนุก สุขสง่า สุขสงบ” ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (รอบ 6 เดือน)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”

         นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบ …
Continue reading กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เ …
Continue reading เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ทดสอบอัตราการลุกลามของไฟในแปลงปลูกข้าว แปลงทดลองกับปริมาณเชื้อเพลิง และอัตราการลุกลามการเป็นพื้นที่การเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …
Continue reading รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส3)

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …
Continue reading รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

      นางพัดชา นามประสิทธิ์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ …
Continue reading ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 …
Continue reading ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าร่วมในการช่วยเหลือ เหตุเพลิงไหม้ลุกลามบ้านเรือนและร้านค้าประชาชน บริเวณใกล้สี่แยกสัญญาณไฟราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก

ประกาศ วัน เวลาและสถานที่ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ เลือกสรรเป็นพนั