การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุ …
Continue reading การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

“ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ”

ประกาศองค์การองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประมวลจริยธรรมข …
Continue reading “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ”

“โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2557”

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2557     &nb …
Continue reading “โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2557”

“กิจกรรมแจกเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ.2558”

กิจกรรมแจกเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ.2558       …
Continue reading “กิจกรรมแจกเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ.2558”

“ประชุมประชาคมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2558”

ประชุมประชาคมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนหลักประกั …
Continue reading “ประชุมประชาคมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2558”

“กิจกรรมงานมาฆบูรมีศรีปราจีนบุรี พ.ศ.2558”

กิจกรรมงานมาฆบูรมีศรีปราจีนบุรี พ.ศ.2558     …
Continue reading “กิจกรรมงานมาฆบูรมีศรีปราจีนบุรี พ.ศ.2558”

“ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ พ.ศ.2558”

ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ พ.ศ.2558     …
Continue reading “ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ พ.ศ.2558”

“โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน”

วิสัยทัศน์ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่   บูรณาการพัฒนา  ธรรม …
Continue reading “โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน”

“การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว”

การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว กรณี …
Continue reading “การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว”

“ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณร้านค้าแผงลอย”

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริ …
Continue reading “ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณร้านค้าแผงลอย”

“โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ สตรีและประชาชน”

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ สตรีและประชาชน …
Continue reading “โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ สตรีและประชาชน”

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558

Scan2021-03-18_160833