งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิากยน  25 …
Continue reading งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ …
Continue reading แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  สมัยประชุมสามั …
Continue reading การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”  ร่วมปฏิญานต …
Continue reading กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จากท่านนายอำเภอศรีมโสถ

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จากท่ …
Continue reading ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จากท่านนายอำเภอศรีมโสถ

ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา …
Continue reading ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม …
Continue reading ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ณ วัดไผ่งาม

ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การติดตามและปร …
Continue reading ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2559

1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 25 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2559

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2559

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2559 ง …
Continue reading งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2559

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนการดำเนินงา …
Continue reading แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560