กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ …
Continue reading รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี …
Continue reading สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 จากบ้านนายสละ – สามแยกปลักหมู (จุดเริ่มต้นจากคอนกรีตเดิมจากบ้านนายสละ จุดสิ้นสุดบ้านนายยม) หมู่ที่ 1 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

โครงการ อบรมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ (เดือน พฤษภาคม)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

Scan2563-04-27_155413

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561

ประชาสัมพันธ์ วิธีการทำพรมเช็ดเท้า

กระบวนการผลิต วัตถุดิบและส่วนประกอบ 1. เศษผ้ายืด ตัดเป็ …
Continue reading ประชาสัมพันธ์ วิธีการทำพรมเช็ดเท้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่  2  ครั้งที่ 1/2561 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เ …
Continue reading รายงานรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี …
Continue reading สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑