ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส ในการทำงานขอ …
Continue reading ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโค …
Continue reading ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบได้ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ห …
Continue reading ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

รับ มอบหน้ากากอนามัยให้ อสม.ตำบลโคกปีบ

ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ทาง บจก.ซันสตาร์2004 (เฮียตี๋ ป …
Continue reading รับ มอบหน้ากากอนามัยให้ อสม.ตำบลโคกปีบ

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-19)

ในวันอังคาร ที่๗เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายยุทธศักดิ์ นามประสิท …
Continue reading ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-19)

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทุกๆวันอังคารของเดือน

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบล …
Continue reading กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทุกๆวันอังคารของเดือน

จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

รับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยุทธศักดิ์ นามประ …
Continue reading รับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

ประชุมป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำ

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ …
Continue reading ประชุมป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำ