กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทุกๆวันอังคารของเดือน

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบล …
Continue reading กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทุกๆวันอังคารของเดือน

จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

รับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยุทธศักดิ์ นามประ …
Continue reading รับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

ประชุมป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำ

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ …
Continue reading ประชุมป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำ

ช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 6

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นา …
Continue reading ช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 6